BELANGRIJK NIEUWS OVER DE BESCHERMING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS!   

Bij Body-World vinden we jouw privacy belangrijk. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing hetgeen betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Wet "bescherming persoonsgegevens (Wbp)" geldt dan niet meer.

Als lid van Body-World is uw privacy belangrijk voor ons.  Uw gegevens worden enkel binnen de context van Body-World gebruikt en met de uiterste zorgvuldigheid zullen wij deze blijven beheren.

Aangezien u beslist wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, kan u in ons Privacybeleid lezen hoe wij omgaan met uw gegevens en als u dat wenst, kan u op elk moment uitschrijven.  
 

Lees ons privacybeleid en klik hier indien u wenst uit te schrijven.

Privacybeleid

Body-World NV, gevestigd te Tinstraat 42 te 2580 Putte met ondernemingsnummer 0823.430.525, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Body-World NV

Tinstraat 42

2580 Putte

Tel: 015/330 999

Email: privacybeleid@body-world.be

 

Nancy Verloo is de Functionaris Gegevensbescherming van Body-World. Zij is te bereiken via privacybeleid@body-world.be.

 

Body-World NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten/prospects voor klanten en/of orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van lidmaatschap, facturatie en boekhouding en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Verwerkingsdoeleinden

Body-World NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten/prospects voor klanten en/of orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van lidmaatschap, facturatie en boekhouding en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant/prospects worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met enige andere partner.  Persoonsgegevens van de klant/prospect zullen voor direct marketingdoeleinden door Body-World nooit worden overgemaakt aan derde partijen.

Body-World NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Gebruik van cookies
Cookies zijn stukken informatie die doorgestuurd worden van onze webserver naar uw webbrowser en die daar bewaard worden voor toekomstige bezoeken aan onze website. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en bewaard worden door uw browser. 
De cookies op onze website verzamelen geen persoonlijke gegevens. Onze website kan bekeken worden zonder cookies. Als u wenst dat cookies niet opgeslagen worden op uw computer, gelieve dan de overeenkomstige optie te deactiveren in de systeeminstellingen van uw browser. Bewaarde cookies kunnen verwijderd worden in de systeeminstellingen van uw browser. Cookies verschaffen een optimale website-ervaring en het deactiveren van cookies kan de werking van de website beperken.  Er is ook een optie om een groot aantal online reclamecookies van bedrijven te beheren via de EU website http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

***************

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
button_sportvoordeel-mutualiteit.png

volg ons op Facebook en Instagram

 

Body-World NV | Tinstraat 42 | 2580 Putte | 015/330 999 | info@body-world.be | BTW BE 0823.430.525

alle rechten voorbehouden @ Body-World NV 2020